Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    czwartek, 14 czerwca 2018 09:54    PDF Drukuj Email

W ramach Święta Kielc Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wernisaż wystawy „Kolaży” Justyny Kędziory oraz wystawy pokonkursowej PRZEDWIOŚNIE 41/2018 połączonej z uroczystym wręczeniem nagród laureatom Interdyscyplinarnego Konkursu Plastyki Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w piątek 22. czerwca o godz. 17.00. Wystawy można oglądać do godz. 24.00 podczas piątkowej Białej Nocy. Wszystkie ekspozycje czynne będą od 23 czerwca do 27 lipca 2018 r.W Galerii Górnej i Dolnej prezentowane będą prace w ramach PRZEDWIOŚNIE 41/2018 – Pokonkursowa wystawa Interdyscyplinarnego Konkursu Plastyki Województwa Świętokrzyskiego
Komisja w składzie: prof. Barbara Szubińska - Rutkowska – artysta malarz , ASP w Warszawie, prof. Tomasz Milanowski – artysta malarz, ASP w Warszawie, prof. Łukasz Cywicki – artysta grafik, ASP w Przemyślu, dr hab. Iwona Demko – artysta rzeźbiarz, ASP w Krakowie, prof. Grzegorz Mazurek – artysta grafik, UMCS Lublin oceniła 224 prace 82 autorów i do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 149 prac 78 autorów.
Przyznano nagrody, które otrzymali:    
1. Marzena Jagiełło za zestaw 2 obrazów - Nagroda Prezydenta  Miasta Kielce  
2. Emilia Dragosz za zestaw  5 obrazów - Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  
3. Krzysztof Zając za zestawy fotografii - Nagroda BWA w Kielcach
4. Monika Głowacka za zestaw 2 obrazów - Nagroda Targów Kielce
5. Waldemar Musik za rzeźbę - Nagroda Galerii Echo
6. Wiktor Jackowski  za zestaw 4 obrazów - Nagroda BWA w Sandomierzu
7. Agnieszka Czyż zestaw 3 fotografii - Nagroda DŚT W Kielcach
8. Dawid Szlufik za rzeźbę - Nagroda Wodociągów Kieleckich  
9. Magdalena Szplit za  linoryt - Nagroda Burmistrza Miasta Busko-Zdrój
10.Andrzej Brzegowy za instalację - Nagroda Wojewody Świętokrzyskiej
11.Rafał Urbański  za zestaw obrazów i wideo - Nagroda  TVP Kielce  

alt


Nagrody specjalne:
1. Katrina Sadrak za zestaw obrazów - Nagroda Muzeum Narodowego w Kielcach – wystawa w Dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
2. Grzegorz Sideł  za zestaw fotografii - Nagroda Bristol Art & Spa Sanatorium w Busku-Zdroju – Weekend dla 2 osób w Bristol Art.&Spa i prezentacja prac
3. Ewa Banaszczyk za zestaw  rysunków - Nagroda Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego - wystawa indywidualna w galerii Instytutu Sztuk Pięknych
Nagroda pozaregulaminowa:
4. Oliwia Hildebrandt - Nagroda Prezesa  Oddziału Kieleckiego ZPAP
5. Joanna Biskup-Brykczyńska
W konkursie na plakat „Przedwiośnie 41” jury oceniło 10 prac 4 autorów. Wybrano do realizacji plakat autorstwa Damiana Stachury.
Poprzez wieloletnią, systematyczną coroczną organizację Interdyscyplinarnego Konkursu Plastyki Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach realizuje kilka niezwykle istotnych kulturotwórczych celów. Najważniejszym jest tworzenie w miarę stabilnej platformy konfrontacji (a nawet rywalizacji) dzieł i postaw artystycznych oraz możliwości cyklicznego prezentowania swojej twórczej obecności, zarówno dla artystów dojrzałych, jak i dla debiutantów – tych, którzy dopiero stoją u początków swych twórczych dróg. Ważna również jest rola finansowego wsparcia nagrodami autorów prac najwyżej ocenionych przez jury, co udaje się dzięki życzliwości fundatorów, którym w tym miejscu chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować.
Dla organizatorów i dla wytrawnej galeryjnej publiczności najważniejszym jednak jest to, że PRZEDWIOŚNIE pozwala na bieżąco „monitorować” kondycję świętokrzyskich środowisk twórczych, dokumentować ich najcenniejsze twórcze osiągnięcia oraz tworzyć bazę informacji dla przestrzeni merytorycznych porównań i refleksji. Czasowy dystans, jaki powstał po 41 latach organizacji tej – jednej z najstarszych i najtrwalszych w Polsce – plastycznej imprezy, daje szansę na przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz i wyciąganie z nich jak najbardziej miarodajnych wniosków. Kluczowe są tu decyzje kolejnych jury; za każdym razem w innym składzie, zawsze złożone ze znanych artystów – najczęściej profesorów wyższych uczelni artystycznych, z różnych środowisk akademickich. To owe gremia, co roku kształtując grupę prac zakwalifikowanych do wystawy i wyróżnionych, wskazują na nowe, najcenniejsze artystycznie wartości, jakie powstają w świętokrzyskim środowisku plastycznym.
Grupa prac nagrodzonych przez jury nie wyczerpuje zbioru cennych artystycznie dzieł; są nimi wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy. Skonfrontowane ze sobą i zagęszczone w ograniczonej przestrzeni galerii po raz kolejny ukazują formalne bogactwo, różnorodność treści i postaw artystycznych oraz wizualną atrakcyjność i artystyczną jakość sztuki, której źródłem jest Kielecczyzna i Województwo Świętokrzyskie. Dzięki kolejnym wystawom PRZEDWIOŚNIE te wartości stają się widoczne – i coraz bardziej doceniane. Gratulując Artystom udziału w tej prestiżowej prezentacji, życzę im dalszych sukcesów i wytrwałości na drodze twórczego rozwoju – znaczonej kolejnymi konkursami i wystawami PRZEDWIOŚNIE.
W Galerii Małej zaprezentowana zostanie wystawa JUSTYNY KĘDZIORY pt. „Kolaże” 01101001 01101011 01101111 01101110 0110000
W prezentowanym cyklu dochodzi do zderzenia artefaktów pochodzących z dwóch pozornie niemożliwych do pogodzenia światów – religii i nauki. Przeszłość i przyszłość, pieczołowicie wykonany ludzką ręką obiekt artystyczny i seryjnie produkowana część maszyny, wiara w świat nadprzyrodzony i pragmatyczny materializm stoją wobec siebie w opozycji. Tytuł oznacza ikonę, zapisaną w kodzie binarnym.
Justyna Kędziora urodzona w 1988 roku. Studiowała malarstwo na ASP w Krakowie w pracowni malarstwa prof L. Misiaka pod okiem dr hab. R. Borcza oraz w pracowni prof. G. Bednarskiego pod opieką dr hab. K. Nowak. Absolwentka chemii na UJ oraz studentka VI roku konserwacji na ASP. W swoich pracach łączy zainteresowanie nauką i tradycyjnymi technikami malarskimi.


Poprawiony ( środa, 20 czerwca 2018 09:58 )