Świętokrzyski Sztetl powstanie w Chmielniku
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    piątek, 26 sierpnia 2011 20:43    Drukuj

Na początku 2013. roku zakończą się prace związane z remontem zabytkowej synagogi w Chmielniku. Zgodnie z projektem w budynku ma powstać interaktywny ośrodek edukacyjno – muzealny pod nazwą Świętokrzyski Sztetl, przedstawiający relacje zachodzące na przestrzeni wieków pomiędzy Polakami i Żydami.


Niemal 8,5 miliona złotych ma kosztować pierwszy etap remontu jednego z najbardziej chyba charakterystycznych budynków w Chmielniku. Chodzi o dawną synagogę zlokalizowaną w kwartale ulic: Sienkiewicza i Wspólnej. W znacznej części pieniądze, bo prawie 50% tej kwoty, pochodzą z Unii Europejskiej i przyznane zostały w ramach projektu wpisującego się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 1. milion złotych udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pod koniec kwietnia został rozstrzygnięty przetarg w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę remontu. To konsorcjum firm RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy i ART-KON z Zamościa, które z przysłowiowego kopyta zabrały się do pracy, której bacznie przygląda się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pierwsze jej wyniki są już widoczne. 

alt
- W trakcie rozpoczętych kilka tygodni temu prac udało się ustalić dokładne umiejscowienie bimy, czyli podwyższonego miejsca w centrum synagogi, zbudowanego w formie altany z balustradą lub kratą. Obecnie będzie kontynuowany remont elewacji zewnętrznej i dachu, który będzie zachowany i pomalowany odpowiednimi farbami – dodaje Bożena Stępień, zastępca burmistrza Chmielnika.
Świętokrzyski Sztetl, składający się z uliczek z czterema multimedialnymi strefami, ma przybliżać zwiedzającym życie Polaków i Żydów nie tylko w Chmielniku, ale także w innych miejscowościach byłego województwa kieleckiego. 

alt
Odwiedzający placówkę będą poznawać poszczególne etapy historii świętokrzyskiego sztetla m.in. pojawienie się Żydów w Chmielniku i w regionie, okres 20-lecia międzywojennego, lata holokaustu, czasy po II wojnie światowej i współczesne. Zostaną zaprezentowane listy i fotografie sprzed 1939 roku, a także mapy, które przechowali mieszkańcy miasta. Placówka przybliży także architekturę i historię synagog z pobliskich sztetli: Działoszyc, Pińczowa i Chęcin.
W przyszłości chmielniccy włodarze chcieliby zainteresować tym projektem naukowców z kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i zaproponować im włączenie się w prace badawcze nt. relacji polsko – żydowskich. Mogłyby one być prowadzone w oparciu o powstającą placówkę.
- Planujemy także drugi etap tej inwestycji, który polegać będzie na ogrodzeniu budynku. Ale wszystko zależy od tego czy uda się nam pozyskać pieniądze na ten cel – uzupełniła Bożena Stępień.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem wszystkie prace mają się zakończyć w styczniu 2013. roku.

alt

alt

Poprawiony ( piątek, 26 sierpnia 2011 20:55 )