Jak zagospodarować przestrzeń rezerwatu Wietrznia?
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    czwartek, 20 kwietnia 2017 19:54    PDF Drukuj Email

altOdpowiedzi na to pytanie szukano podczas spotkania otwartego zorganizowanego w Centrum Geoedukacji.  W jego trakcie zaprezentowano koncepcję przygotowaną przez zespół pod kierownictwem Michała Gdaka z Pracowni Przestrzeni Publicznej Instytutu Dizajnu w Kielcach. Zakłada ona m.in. wykorzystanie elementów drobnej architektury, która w sposób istotny wpłynie na uatrakcyjnienie terenu istniejącego rezerwatu oraz podkreśli jego poprzemysłowy charakter.


Koncepcję przedstawił Michał Gdak z Pracowni Przestrzeni Publicznej Instytutu Dizajnu w Kielcach. Zakłada ona m.in. stworzenie dodatkowych ścieżek, ławek i siedzisk, stojaków na rowery, tablic edukacyjnych oraz lapidarium, w którym prezentowane byłyby walory geologiczne kamieniołomów z regionu świętokrzyskiego. Autorzy koncepcji zaproponowali także zabezpieczenie istniejących urwisk i ustawienie tablic edukacyjnych prezentujących walory historyczne, nawiązujące do prowadzonej w ubiegłym stuleciu działalności przemysłowej (wydobycia i przerobu wapienia).

alt

Wielokrotnie przewijał się temat Wietrzni jako rezerwatu geologicznego i terenu prawnie chronionego, w którym prowadzenie jakiejkolwiek działalności praktycznie jest niemożliwe bądź wiąże się (w wyjątkowych sytuacjach) z procedurą wnioskowania o odstępstwa (jak np. przy budowie wieży widokowej lub prowadzenia wycinki znajdujących się tam drzew).
Z sali padło wiele ciekawych propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni, w tym np. nawiązujących do elementów krajobrazu kulturowego bądź stworzenia strefy aktywnej, w której prowadzone byłyby zajęcia edukacyjne (połączone z ćwiczeniami terenowymi z geologii).

alt

Jeśli zaproponowana koncepcja zagospodarowania Wietrzni trafi na podatny grunt i uda się na jej realizację pozyskać pieniądze z kasy Unii Europejskiej w ramach dostępnych programów, to efekty prac poznać możemy już w przyszłym roku.

Poprawiony ( piątek, 21 kwietnia 2017 20:08 )