Szlakiem Szymona z Lipnicy
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:10    Drukuj

Wiele interesujących obiektów znajdziemy na trasie szlaku Szymona z Lipnicy, który kilka lat temu wytyczony został w jego rodzinnej miejscowości Lipnicy Murowanej. Pielgrzymi i turyści mogą podążać ścieżkami, którymi podążał święty, kanonizowany w Watykanie 3 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI.


Szlak św. Szymona z Lipnicy wytyczono w jego rodzinnej miejscowości, a finansowo to przedsięwzięcie wsparły władze województwa małopolskiego.
Na trasie szlaku znalazło się wiele obiektów, w tym np. XV wieczny kościół św. Szymona, wzniesiony na gruzach jego rodzinnego. Z tego miejsca szlak prowadzi do izby Regionalnej, stojącej na miejscu gdzie znajdowała się szkoła parafialna, w której przyszły  święty pobierał nauki.
Dalej podążamy do kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła z chrzcielnicą, przy której Szymon był chrzczony i figury madonny, przed którą najmłodszy polski święty się modlił.
Szlak to dodatkowo jeszcze kilka innych miejsc w tej malowniczej miejscowości, które na trasie umieszczono dzięki współpracy Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wspomnianej wcześniej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej.

alt

Warto przypomnieć, że patron szlaku św. Szymon urodził się około roku 1436 w Lipnicy Murowanej. Od najmłodszych lat nie wykazywał wielkiej ochoty do zabaw z rówieśnikami, lecz często opuszczał bawiące się dzieci, kierując się do kościoła. Tam modlił się, a szczególnie upodobał sobie modlitwy do Matki Bożej, która w ten sposób czcił w sposób szczególny.

alt

Ukończył Akademię Krakowską i ok. 1457 roku wstąpił do zakonu ojców bernardynów. Zakon w tym okresie cieszył się niezwykła popularnością, mimo trudnej reguły i surowości życia. Szymonowi te warunki stworzyły doskonałą okazję do duchowego rozwoju.

alt

W 1465 roku przyjął święcenia kapłańskie, by później pierwsze swoje kroki skierować do Tarnowa. Został przełożonym tamtejszego klasztoru. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Podczas szerzącej się w 1482 roku w Krakowie zarazy wychodził na ulicę, by spowiadać umierających ludzi. W końcu sam zachorował i zmarł 18 lipca 1482 roku. Po jego śmierci wiele osób zostało uzdrowionych za jego wstawiennictwem. To sprawiło, że ponad 200 lat później (24 lutego 1685 roku) Szymon z Lipnicy został beatyfikowany. Świętym ogłosił go Benedykt XVI 3 czerwca 2007 roku w Watykanie.

alt

alt

Poprawiony ( piątek, 03 maja 2019 08:21 )