Na Polanie Chochołowskiej stoi drewniana kapliczka…
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    wtorek, 12 lutego 2019 10:40    Drukuj

Historia tego obiektu kultu religijnego jest bardzo ciekawa i choć ma on ledwie nieco ponad sześćdziesiąt lat warto ją przypomnieć. Kapliczkę św. Jana Chrzciciela w 1983 roku odwiedził Papież Jan Paweł II. Wielokrotnie msze święte odprawiali przy niej hierarchowie kościelni oraz znani duchowni, w tym ksiądz Józef Tischner.

Dzięki staraniom Klementeny ze Słowińskich Homolacz i jej męża Emanuela, właścicieli dóbr zakopiańskich, w latach 1845 - 1847 z części parafii, w Chochołowie i w Poroninie powstała Parafia w Zakopanem. W dekrecie cesarskim z dnia 27 sierpnia 1845r. zostały określone jej granice. Z parafii Chochołów odłączono Dolinę Chochołowską, Dolinę Kościeliską, Polany Witowskie, Kościelisko i zachodnią część Zakopanego po Biały Potok.
W roku 1916 została utworzona parafia w Kościelisku, gdzie ks. Kazimierz Kaszelewski, drugi proboszcz zakopiański zbudował kościół i plebanię. W skład parafii weszła wieś Kościelisko i zachodnia część Tatr z Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską oraz Polanami Witowskimi należącymi do wsi Witów.
W roku 1985 została erygowana parafia w Witowie na mocy Dekretu ks. Kardynała Franciszka Macharskiego (z dnia 01.05.1985r. - Nr 1087) i do niej została włączona zachodnia część Doliny Chochołowskiej wraz z istniejącą kaplicą oraz Polana pod Jaworkami, które dotąd należały do parafii Kościelisko.

Z oświadczenia ks. kanonika Bronisława Niemca, proboszcza parafii Tarnawa Dolna wynika, że bacowie, juhasi i pasterze z Witowa i z Chochołowa, którzy posiadali swoje polany na Chochołowskiej i wypasali tam przez całe lato bydło, owce i trzodę chlewną, zwrócili się do ówczesnego proboszcza w Chochołowie ks. Józefa Dewery, by im, jak też przybywającym do doliny turystom i wczasowiczom odprawiać niedzielną mszę św.

Zgodnie z tym dokumentem mszę odprawiano jak stwierdza dokument  na dole u Blaszyńskiego, na ganku, później pod smrekiem przy ołtarzu polowym, a w 1958 roku Witowianie i Chochołowianie na parceli parafian witowskich: Jana Maryniarczyka i Jacka Szwaba wybudowali kaplicę.


alt


Materiał na budowę (drzewo i deski oraz gwoździe) dostarczyli Stanisław Siuty Pluwcorz i Jan Toczek Michul wraz z synem Andrzejem Toczkiem. Ks. Aleksaner Karkoszka, pierwszy proboszcz salezjanin w Witowie ogrodził teren wokół kaplicy, odrestaurował ją i postawił krzyż na pamiątkę pobytu Ojca św. Jana Pawła II, dnia 23 czerwca 1983 r. w przeddzień uroczystości odpustowej św. Jana Chrzciciela, patrona kaplicy.
Należy wspomnieć odpust w Dolinie Chochołowskiej 24 czerwcu 1990 roku i głównego koncelebransa i kaznodzieję ks. Władysława Zązla, a szczególnie słowo współkoncelebransa ks. prof. Józefa Tischnera głodzone w gwarze góralskiej, który zwrócił uwagę na obecność i pracę na tym terenie księży salezjanów. Rok później  ten ostatni przewodniczył odpustowi, a w kolejnych latach na mszy świętej odpustowej kazanie wygłosił ks. bp. Albin Małysiak, sufrangan z Krakowa.


alt


W czerwcu 1994r. doroczny odpust w Dolinie Chochołowskiej tym razem odprawiał i kazanie wygłosił ks. bp Adam Śmigielski ordynariusz sosnowiecki salezjanin. Okres od 13 do 15 sierpnia 2000 r. jest ważną datą ponieważ odbył się na Podhalu Pierwszy Światowy Zjazd Górali Polskich m.in. z Kościeliska, Witowa, Chochołowa, Czarnego Dunajca, Cichego i innych miejscowości. Przybyło ponad 700 osób. Miłym akcentem była msza św. w Dolinie Chochołowskiej w kaplicy św. Jana Chrzciciela.
Wracając do pobytu Ojca św. w Dolinie Chochołowskiej należy wspomnieć, że 22 czerwca 2003 r. uroczystą mszą św. jubileuszową, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. jubilat Bronisław Szymański pierwszy salezjanin w Witowie,  obchodzone było uroczyście 20 lecie pobytu tutaj Ojca Św. Byli obecni przedstawiciele  władz powiatu tatrzańskiego na czele ze starostą Andrzejem Gąsienicą Makowskim, Senatorem RP Franciszkiem Bachledą Księdzularzem i Wójtem Gminy Kościelisko Bohdanem Pitoniem. Z tej okazji na Polanie Siwej, Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi ufundowała kamienny obelisk z tablicą pamiątkową i Krzyż Papieski upamiętniające przybycie helikopterem na to miejsce Papieża Jana Pawła II. Poświecenia dokonał obecny proboszcz z Witowa ks. Krzysztof Pilarz sdb.
Z okazji wspomnianego Jubileuszu została podjęta stała pielgrzymka w intencji Ojca Świętego przed samą mszą odpustową, która wyrusza od Krzyża Papieskiego na Siwej i podąża do Doliny Jarząbczej, gdzie Papież Polak kontemplował i odmawiał różaniec.


alt


Jak wspomina ks. kardynał Macharski tam zrodziła się myśl pierwszej części Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II Strumień.
Z ciekawych spraw należy wspomnieć o małej kapliczce stojącej obok kaplicy. Jest to polowa kaplica przewieziona od kościoła parafialnego z Witowa, w której odprawiano w szczególne uroczystości msze św. Kaplicę tą poświęcił i pierwszą w niej mszę odprawił ks. kardynał Karol Wojtyła, który przybył do Witowa na odpust połączony z jubileuszem 50-lecia poświecenia witowskiego kościoła 15 lipca 1962 r.
Obecnie msze św. w kaplicy w niedziele i święta są odprawiane o godz. 13.00 . Okres odprawiania w sezonie letnim: od pierwszej niedzieli czerwca do ostatniej października. Odprawiana jest też pasterka o 24.00, msza w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy oraz 3 maja w św. Królowej Polski.


alt


Opieki nad kaplicą i jej otoczeniem podjęła się uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi. 20 lipca 2005 r. aktem notarialnym dokonano wpisu do ksiąg wieczystych terenu, na którym stoi kaplica św. Jana Chrzciciela w Dolinie Chochołowskiej, jako spadku dla parafii w Witowie, na mocy testamentu Anieli Szwab. Według woli właścicieli, teren jest własnością parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie.

(opracowano na podstawie pracy zbiorowej pod red. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB
pt. "400 lat Witowa")

Poprawiony ( czwartek, 14 marca 2019 07:22 )