Spacerkiem przez Dolinę Chochołowską
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    czwartek, 29 listopada 2018 09:35    PDF Drukuj Email

To największa i zarazem najdłuższa dolina w Tatrach Polskich. Znajduje się w ich zachodniej części. Przez jej obszar przepływa Potok Chochołowski. Znajdziemy w niej liczne ślady górnictwa, o czym świadczą też takie nazwy jak np. Stara Robota, Hawiarska Droga czy Huciska.


Ta dolina ma około 35 km2 powierzchni i 10 km długości. Jej wylot znajduje się na wysokości 920 m n.p.m. przy Siwej Polanie, nieopodal Witowa. Idąc w górę, w kierunku Polany Chochołowskiej, napotkamy kilka V-kształtnych dolin bocznych powstałych w wyniku erozji (działalności wód płynących) jak np. Koryciska, Kryta, Długa czy Dudowa, a w środkowej części odgałęziają się wielkie doliny takie jak Starorobociańska oraz Jarząbcza.
Dolina Chochołowska otoczona jest od zachodu przez Siwiańskie Turnie, Bobrowiec, Długi Upłaz oraz Wołowiec; od południa przez główny grzbiet Tatr na długości ok. 6 kilometrów czy wreszcie od wschodu przez Ornak, Kominiarski Wierch i Wierch Spalenisko.

alt

alt

Wędrując nią napotkamy na dwa zwężenia skalne zwane Niżnią i Wyżnią Bramę Chochołowską. Sama dolina zbudowana jest głównie ze skał magmowych głębinowych tj. granity oraz przeobrażonych jak gnejsy oraz łupki metamorficzne (te ostatnie po metamorfozie wspomnianych skał magmowych). W swej długiej geologicznej historii uległa też lokalnym zlodowaceniom, czego pozostałością są kotły i moreny polodowcowe. W części północnej napotkamy też na skały osadowe (wapienie i dolomity), dlatego też w niektórych miejscach jesteśmy świadkiem efektów zjawisk krasowych (widocznych w postaci ponorów, wywierzysk oraz tych poza zasięgiem naszego wzroku czyli jaskiń i podziemnych przepływów wód). Tu należy napisać kilka słów o charakterystycznym elemencie krajobrazu doliny, związanym z wspomnianymi zjawiskami krasowymi czyli tzw. Chochołowskim Źródle. To jedno z największych w naszych Tatrach wywierzysk. Znajduje się na wysokości ok. 988 m n.p.m. na dnie doliny, tuż powyżej Niżniej Chochołowskiej Bramy. Ma wydajność od 300 do 600 litrów/sekundę, zarówno przy niskim jak i średnim stanie wody. Wartości te ustalono korzystając z metody barwienia wody, a jego opis przywoływany jest wielokrotnie w literaturze hydrograficznej czy hydrologicznej. Dodam, że na początku lat 70. XX wieku wykonano dokładne badania potwierdzające, że wywierzysko to stanowi wypływ części Potoku Chochołowskiego, niknącego w szczelinach skalnych czy ponorach kilka kilometrów wyżej.  

alt

alt

Warto wspomnieć na temat roślinności występującej na tym obszarze w postaci pozostałości pierwotnego lasu górnoreglowego a na polanach łanów krokusów i zimowitów. Występuje także bogata fauna w postaci jeleni, kozic, świstaków oraz owiec (jeszcze do niedawna wypasanych na polanach, czego dowodem są m.in. drewniane szałasy. Oprócz tego spotkamy podczas wędrówki miejsce, gdzie opisany jest kultowy wypas owiec i zakupimy pyszne sery owcze świeżo sklagowane, żętycę i in.).

alt

alt

Do wylotu Doliny dojedziemy zarówno korzystając z komunikacji zbiorowej jak i własnego pojazdu (można je pozostawić za odpłatnością na licznych parkingach na Siwej Polanie). Z uwagi, że dolina stanowi teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wstęp na jej obszar jest płatny.

alt

Poprawiony ( sobota, 05 stycznia 2019 10:06 )