Redakcja

Informacje: Redaktor naczelny
Zbigniew Piotr Kotarba

Z-ca Redaktora naczelnego
Dorota Kotarba

Stale współpracują:
Monika Bilska (Wrocław)
Agnieszka Kotarba (Kraków)
Bartosz Popadiak (Kraków)
Marcin Miętus (cała Polska)
Grzegorz Kotarba (Warszawa)
Aleksander Kotarba (Nowy Sącz, Kraków, Brzesko)