Redakcja

Informacje: Redaktor naczelny
Zbigniew Piotr Kotarba

Z-ca Redaktora naczelnego
Dorota Kotarba

Stale współpracują:
Agnieszka Kotarba (Kielce, Kraków)
Bartosz Popadiak (Kraków)
Marcin Miętus (Warszawa)
Grzegorz Kotarba (Kielce, Warszawa)
Karolina Paluch (Poznań)
Robert Skumiał - fotoreporter (Warszawa)
Agnieszka Sokołowska (Kielce)
Aleksander Kotarba (Kielce, Kraków)